Välkommen till

Svenska Psykiatrikongressen 2018

- en mötesplats för fortbildning,

erfarenhetutbyte och kollegial samvaro

VAR ÄR KONGRESSEN?

 

SVENSKA MÄSSAN

Adress: Mässans Gata Korsvägen,
412 94 Göteborg

Telefon: 031-708 80 00

VAR BOR DU?

 

GOTHIA TOWERS

Vi har ett specialavtal med Gothia Towers

som ligger i samma hus som Svenska Mässan